|   mapa strony   |   kontakt   |
Brak zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player!

Pobierz wtyczkę Adobe Flash Player

Komunikat!

08.06.2020

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 8 czerwca br. uruchamiamy uczniom szkoły możliwość konsultacji z nauczycielami oraz korzystania z biblioteki szkolnej.
 

♪♪♪
 

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego:
  1. Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
  2. Przed konsultacją obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie epidemiologiczne o stanie zdrowia (do pobrania poniżej)
  3. Uczeń oraz towarzysząca mu osoba dorosła wchodząc na teren budynku szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.
  4. Osoby przebywające na terenie szkoły powinny zachować dystans przestrzenny (2 metry) oraz posiadać osłonę ust i nosa.


♪♪♪
 

Uczniów zainteresowanych konsultacjami z instrumentu prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem, który w porozumieniu z dyrekcją ustali termin konsultacji.


♪♪♪
 

Informacji na temat terminu konsultacji z przedmiotów teoretycznych udziela sekretariat szkoły (41 383 16 30).


♪♪♪
 

Biblioteka czynna jest od wtorku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00. Nuty można zwracać także w innych godzinach w sekretariacie szkoły. Zwracane nuty muszą być opatrzone w kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia.


♪♪♪
 

Nowa siedziba szkoły - ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 b.
 


Dokumenty do pobrania:


« inne aktualności