|   mapa strony   |   kontakt   |

Komunikat!

19.03.2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie


Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 18 kwietnia uczniowie wszystkich klas będą realizowali naukę w trybie zdalnym. 
 
Jednocześnie, w związku z utrzymanym w mocy § 2b ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami  instrumentu jedynie w przypadku:

  • braku instrumentu w domu ucznia (klasy organów i perkusji),
  • konieczności nastrojenia instrumentu przez pedagoga lub wymiany stroika,
  • niewystarczających parametrów łącz internetowych lub braku dostępu do sprzętu informatycznego przez ucznia.

 
Skorzystanie w obecnym czasie z w/w możliwości powinno ograniczać się wyłącznie do niezbędnego minimum
 
Wszelkie informacje dotyczące organizacji zajęć zbiorowych otrzymają Państwo poprzez dziennik elektroniczny od nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 
W okresie od 22 marca do 11 kwietnia wstęp do szkoły mają tylko uczniowie. W przypadku konieczności konsultacji ucznia z nauczycielem prosimy Rodziców i Opiekunów jedynie o odprowadzenie dziecka do drzwi wejściowych.
 
Bardzo proszę wszystkich Rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Pozostając w nadziei na szybki powrót wszystkich uczniów do szkół, życzę dużo zdrowia.
 

Anna Macheta
Dyrektor Szkoły

  

Do pobrania:


 

« inne aktualności