|   mapa strony   |   kontakt   |

Komunikat!

03.05.2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie


W związku z ukazaniem się w dniu 30 kwietnia 2021 r. nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w PSM I st. w Miechowie wprowadza się następujące zasady prowadzenia zajęć od dnia 4 – 15 maja 2021 r.:
 
1. Umożliwia się stacjonarne prowadzenie zajęć indywidualnych z instrumentu głównego w klasach I – III cyklu sześcioletniego. Zajęcia te powinny odbywać się za zgodą rodziców ucznia, w porozumieniu z nauczycielem i z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
2. Jednocześnie istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem instrumentu głównego dla pozostałych klas w przypadku, gdy zajęcia zdalne nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od ucznia lub nauczyciela (brak instrumentu, brak sprzętu, słabe łącza internetowe), lub jeśli istnieje konieczność bezpośredniego spotkania z nauczycielem np. z powodu konieczności nastrojenia instrumentu lub wymiany stroika. Konsultacje takie powinny odbywać się za zgodą rodziców ucznia, w porozumieniu z nauczycielem i z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
3. Dopuszcza się stacjonarne próby małych zespołów(do 5 osób) pod warunkiem zgody rodziców wszystkich jego członków. Próby te odbywać się będą w salach o dużym metrażu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
4. Dopuszcza się stacjonarne próby chóru i orkiestry w małych grupachi w skróconym czasie zajęć, pod warunkiem zgody rodziców wszystkich uczestniczących w danej próbie uczniów. Próby te odbywać się będą w salach o dużym metrażu i z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
5. Wszystkie zajęcia teoretyczne (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne) będą odbywać się za pomocą technik zdalnych. W przypadku konieczności konsultacji tych zajęć z nauczycielem wynikającej z realizowanego programu nauczania, informacja o innej formie prowadzenia tych zajęć zostanie podana w oddzielnym komunikacie.
 
 Anna Macheta
Dyrektor Szkoły

 

« inne aktualności