|   mapa strony   |   kontakt   |
Brak zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player!

Pobierz wtyczkę Adobe Flash Player

Aktualności


Pokaż aktualności z roku:

Komunikat!

16.06.2020

ZAKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO !!!
 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Rozdanie świadectw odbędzie się w dniu 25 czerwca (czwartek)
w nowej siedzibie Szkoły
os. Gen. Władysława Sikorskiego 15 b


Szkoła podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,
w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov 2 .

Świadectwa będą wydawać nauczyciele instrumentu w salach.

godz. 14.00 – sekcja instrumentów klawiszowych (fortepian, organy)
godz. 15.00 – sekcja instrumentów smyczkowych i gitary (skrzypce, wiolonczela, gitara)
godz. 16.00 - sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji

W pzypadku, gdy z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiczne nie wyrażą Państwo zgody na osobiste odebranie świadectwa przez dziecko w dniu zakończenia roku szkolnego, istnieje możliwość jego odbioru w sekretariacie szkoły w uzgodnionym telefonicznie terminie.

Wszystkich uczniów prosimy o należytą dbałość o wypożyczone instrumenty, materiały biblioteczne oraz stroje chóralne, które pozostaną w Waszych domach przez okres wakacji. 

Ogłoszenie

10.06.2020

Uczniowie kończący szkołę proszeni są o

- zwrot nutdo biblioteki,
- instrumentówdo magazynu oraz
- strojów chóralnychdo sekretariatu szkoły

w nowej siedzibie szkoły
os. Gen. Wł. Sikorskiego 15 b.

(nr telefonu nie zmienił się: 41 383 16 30)
Z sekretariatu należy pobrać obiegówkę, którą należy wypełnić, aby móc otrzymać świadectwo ukończenia szkoły.
 
Rozdanie świadectw dla uczniów kończących szkołę
23 czerwca 2020 (nowa siedziba):
godz. 15.00 – sekcja instrumentów klawiszowych (fortepian, organy)
godz. 15.30 – sekcja instrumentów smyczkowych i gitary (skrzypce, wiolonczela, gitara)
godz. 16.00 - sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji
Świadectwa wydaje nauczyciel instrumentu.


 

Komunikat!

10.06.2020

KOMUNIKAT
 
w sprawie REKRUTACJI
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego
w Miechowie
na rok szkolny 2020/2021

 
Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci

1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbędzie się w dniu 17  czerwca 2020 r. (środa).
2. O godzinie przesłuchania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
3. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na określonym instrumencie ze szczególnym uwzględnieniem słuchumelodycznego, harmonicznego oraz poczucia rytmu.  
4. Szkoła zapewnia równe i właściwe warunki przeprowadzenia badania przydatności.
5. Warunkiem przystąpienia do badania przydatności jest:
a) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA do dnia 16 czerwca 2020 r.
b) Złożeniezaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej najpóźniejw dniu badania.  
6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia badania przydatności.
7. Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, w bieżącym roku obowiązywać będą szczególne zasady postępowania podczas badania przydatności:
a) Kandydaci mogą wejść na teren budynku na 10 minut przed wyznaczoną godziną badania i poczekać na swoją kolej w wyznaczonym miejscu.
b) Z kandydatem niepełnoletnim może wejść tylko jedna osoba dorosła.
c) Na teren szkoły mogą wejść tylkoosoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
d) Przed badaniem obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie epidemiologiczne o stanie zdrowia (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły).
e) Uczeń oraz towarzysząca mu osoba dorosła wchodząc na teren budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.
f) Osoby przebywające na terenie szkoły powinny zachować dystans przestrzenny (2 metry) oraz posiadać osłonę ust i nosa.

 

Anna Macheta
Dyrektor Szkoły
 


 

Komunikat!

08.06.2020

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 8 czerwca br. uruchamiamy uczniom szkoły możliwość konsultacji z nauczycielami oraz korzystania z biblioteki szkolnej.
 

♪♪♪
 

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego:
  1. Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
  2. Przed konsultacją obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie epidemiologiczne o stanie zdrowia (do pobrania poniżej)
  3. Uczeń oraz towarzysząca mu osoba dorosła wchodząc na teren budynku szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.
  4. Osoby przebywające na terenie szkoły powinny zachować dystans przestrzenny (2 metry) oraz posiadać osłonę ust i nosa.


♪♪♪
 

Uczniów zainteresowanych konsultacjami z instrumentu prosimy o kontakt ze swoim nauczycielem, który w porozumieniu z dyrekcją ustali termin konsultacji.


♪♪♪
 

Informacji na temat terminu konsultacji z przedmiotów teoretycznych udziela sekretariat szkoły (41 383 16 30).


♪♪♪
 

Biblioteka czynna jest od wtorku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00. Nuty można zwracać także w innych godzinach w sekretariacie szkoły. Zwracane nuty muszą być opatrzone w kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia.


♪♪♪
 

Nowa siedziba szkoły - ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 b.
 


Dokumenty do pobrania:


Film promocyjny Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Miechowie

04.06.2020

dr Anna Nogaj - Dlaczego warto chodzić do szkoły muzycznej

04.06.2020

Ważny komunikat związany ze zmianą siedziby szkoły!

13.05.2020
Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie informuje, że w najbliższych dniach planowana jest przeprowadzka Szkoły do budynku po byłym gimnazjum przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 b w Miechowie.
Dalsze ustalenia będą podawane w kolejnych komunikatach.