|   mapa strony   |   kontakt   |

Aktualności


Pokaż aktualności z roku:

Komunikat!

27.01.2022

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
 

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 poz.186), oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 493 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany w organizacji pracy szkoły:

 

1. Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. w Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Miechowie wprowadza się nauczanie za pomocą technik zdalnych. Szczegóły dotyczące sposobu organizacji tych zajęć przekażą poprzez dziennik elektroniczny nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty.

2. Jednocześnie zgodnie z regulacją znajdującą się w § 3 ust. 4 nowego rozporządzenia, umożliwia się za zgodą rodziców uczniów realizację zajęć z instrumentu w formie stacjonarnych konsultacji. Szczegółowy plan organizacji tych zajęć opracowują nauczyciele przedmiotu głównego.

3. Dopuszcza się także organizację indywidualnych konsultacji z przedmiotu kształcenie słuchu w klasach VI/6 i IV/4. Nauczyciel prowadzący te zajęcia w najbliższym terminie ustali i przekaże uczniom sposób ich realizacji.

 
 

Anna Macheta
Dyrektor Szkoły