|   mapa strony   |   kontakt   |

Rada rodziców

Przy naszej szkole działa Rada Rodziców, która w roku szkolym 2022/2023 ma następujący skład:


  • PRZEWODNICZĄCA - Agnieszka Stawiarska.
  • ZASTĘPCA - Dariusz Nowakowski.
  • SEKRETARZ - Agata Maciąg.
  • CZŁONKOWIE - Anna Kanios, Anna Marszałek, Aleksandra Werys.Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:


  • za pierwsze dziecko - 40 zł miesięcznie,
  • za drugie dziecko - 30 zł miesięcznie,
  • trzecie dziecko jest zwolnione z opłat,
  • wypożyczenie instrumentu - 30 zł miesięcznie.


Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców.
Do sekretariatu proszę przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty na adres e-mail: sekretariat@psm.miechow.pl lub dostarczyć kopię wpłaty  osobiście.Nr konta Rady Rodziców:

67 1020 2892 0000 5702 0464 6370