|   mapa strony   |   kontakt   |

„Konsonans”

III KONKURS ZESPOŁÓW
INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH „KONSONANS”

25 maja 2022 r.

 

Dyrektorzy i Pedagodzy Szkół Muzycznych I i II stopnia

W imieniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie mam przyjemność zaprosić nauczycieli i uczniów klas instrumentów dętych drewnianych Państwa szkoły do udziału w III edycji Konkursu Zespołów Instrumentów Dętych Drewnianych KONSONANS, którego głównym celem jest popularyzowania gry zespołowej wśród uczniów i nauczycieli.

Współorganizatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I st. w Miechowie LEGATO. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka oraz Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski. Wydarzenie wspiera medialnie Gazeta Miechowska oraz Wieści Miechowskie.

Przesłuchania zespołów odbędą się w dniu 25 maja 2022 roku w Miechowie w auli szkoły, a uroczysty Koncert Laureatów w sali miechowskiego kina przy udziale władz samorządowych i mieszkańców miasta.

Mając nadzieję na liczny Państwa udział w wydarzeniu wierzę, że III edycja Konkursu Zespołów Instrumentów Dętych Drewnianych KONSONANS stworzy okazję do kolejnych twórczych spotkań pedagogów, a młodym adeptom sztuki muzycznej dostarczy radość wspólnego muzykowania.
 

Z wyrazami szacunku,

Anna Macheta
Dyrektor Szkoły
 
 

Dokumenty do pobrania: