|   mapa strony   |   kontakt   |

Stowarzyszenie „Legato”

Mały Miechowski Festiwal Instrumentów Dawnych
 

Festiwal promuje utalentowana młodzież i wspiera metodycznie jej pedagogów. Promuje kulturę wysoką w środowisku i integruje miejscowe instytucje na rzecz jej wspierania . Jego wydarzenia to: Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych KONSONANS – III edycja , Warsztaty dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia , Wykład z zakresu metodyki instrumentalnej dla nauczycieli, Wystawa instrumentów muzycznych, Recital mistrzowski jednego z jurorów oraz koncert laureatów konkursu.

Projekt będzie realizowany przez 4 wolontariuszy – nauczycieli sekcji instrumentów dętych:
1. Joanna Sznajder
2. Dominik Klimczak
3. Eugeniusz Krawczyk
4. Andrzej Łukaszek.

#FundacjaPZU #kultura

 

 
 

Stowarzyszenie „Legato”, realizując swoje statutowe cele, wspiera działalność PSM I st. im. M. K. Ogińskiego w Miechowie oraz działa na rzecz rozwoju kultury muzycznej lokalnej społeczności.

W 2019 roku Stowarzyszenie „Legato” pozyskało pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Nasz wniosek: „Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych przez Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I st. im. M. K. Ogińskiego w Miechowie „Legato” poprzez doposażenie orkiestry młodzieżowej w instrumenty muzyczne” uzyskał pomoc w wysokości 54 558,00 zł.
Pomoc ta przekazana została Stowarzyszeniu „Legato” w formie refundacji 80% poniesionych kosztów zakupu instrumentów muzycznych na potrzeby szkolnej orkiestry symfonicznej.

W ramach projektu zakupiono:

  • Flet poprzeczny AZUMI AZ-Z2 RE (1 szt.)
  • Flet poprzeczny PEARL 505 REUS (2 szt.)
  • Obój YAMAHA YOB-431 (1 szt.)
  • Klarnet BUFFET CRAMPON E13 (1 szt.)
  • Ustnik do klarnetu VANDOREN B45 profil 88 (1 szt.)
  • Saksofon altowy YAMAHA YAS-280 (2 szt.)
  • Saksofon tenorowy YAMAHA YTS-280 (1 szt.)
  • Saksofon sopranowy YAMAHA YSS-475 II (1 szt.)
  • Trąbka SCHAGERL 420S (3 szt.)
  • Pulpit orkiestrowy KONIG & MEYER KM-12179 (40 szt.)