|   mapa strony   |   kontakt   |

Stowarzyszenie „Legato”

Wpłat za zajęcia można dokonywać przelewem na rachunek:
 

58 8591 0007 0200 0793 8922 0001

Krakowski Bank Spółdzielczy


Adres e-mail: legato.miechow@gmail.com