|   mapa strony   |   kontakt   |
Brak zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player!

Pobierz wtyczkę Adobe Flash Player

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Miechowie im. Michała Kleofasa Ogińskiego, z siedzibą przy ul. Rynek 5, 32-200 Miechów. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@psm.miechow.pl.
  2. Zebrane dane służą rekrutacji, realizacji obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, ubezpieczeniowych, informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z działalnością PSM I st. w Miechowie. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie w powyżej określonym celu.
  3. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez PSM I st. w Miechowie oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz PSM I st. w Miechowie z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania lub żądanie ich ograniczenia lub usunięcia mogą skutkować brakiem możliwości udziału dziecka w części lub całości zajęć w PSM I st. w Miechowie.
  7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w pkt. 2.