|   mapa strony   |   kontakt   |

Zdalne nauczanie - Audycje muzyczne

Pilne!
Dotyczy wszystkich klas

 
Witam wszystkich uczniów. Ponieważ do końca roku szkolnego fizycznie się nie spotkamy (na co miałem nadzieję) podaję następujące rozwiązanie kwestii końcowych ocen.

Zadanie na ocenę drugiego semestru. (ocenę końcową ustalę w oparciu o obie oceny semestralne).

Proszę napisać w kilku zdaniach na temat:
Który z utworów zaproponowanych do słuchania w czasie zdalnego nauczania podobał mi się najbardziej i dlaczego. Proszę podać bez skrótów imiona i nazwisko (lub nazwiska) kompozytora oraz pełny tytuł. Jeśli to możliwe, także wykonawców.

Wypowiedzi podpisane imieniem i nazwiskiem z podaniem klasy (w szkole muzycznej) proszę napisać w Wordzie (jeśli ktoś nie potrafi może skorzystać z pomocy osób starszych, ale wypowiedź powinna pochodzić od ucznia) i przesłać na adres audycjem@wp.pl do 2 czerwca włącznie.

Proszę podać bez skrótów imiona i nazwisko (lub nazwiska) kompozytora oraz pełny tytuł. Jeśli to możliwe, także wykonawców. Proponowana wypowiedź powinna być krótka i dotycząca Waszych doznań estetycznych.  

W ciągu tygodnia od otrzymania wypowiedzi  podam indywidualnie na adres mailowy (jako odpowiedź) obie proponowane oceny: semestralną i końcoworoczną.

Oceny będzie można poprawiać (jeden raz) 10 i 12 czerwca w godzinach 15.30 do 18.00 przez Skype’a. Proszę łączyć się na konto andrzej.mordawski.

Życzę wszystkim zdrowia.
 kl. II/4,     kl. IV/6


Do pobrania:

 kl. III/4,     kl. V/6


Do pobrania:

 kl. IV/4,     kl. VI/6


Do pobrania: