|   mapa strony   |   kontakt   |

Rekrutacja

KOMUNIKAT
 
w sprawie REKRUTACJI
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego
w Miechowie
na rok szkolny 2022/2023
 

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci

1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. (środa).
2. O godzinie przesłuchania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
3. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na określonym instrumencie
Komisja ocenia przydatność kandydata, oddzielnie dla poszczególnych kryteriów:
a) poczucie rytmu,
b) słuch melodyczny, pamięć muzyczną
c) słuch harmoniczny.
d) badanie zdolności ruchowych i manualnych.

4. Badanie przydatności kandydatów obejmuje zadania (średnio 5 przykładów):
a) Zaprezentowanie własnej piosenki lub piosenki z zajęć przygotowawczych
b) Powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie
c) Rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich
d) Powtarzanie krótkich odcinków melodycznych
e) Powtarzanie przez kandydata podanych, coraz trudniejszych rytmów
f) Śpiewanie dźwięków z usłyszanych akordów
g) Określenie trybu dur – moll (wesoły, smutny)
h) Podanie ilości dźwięków w usłyszanych akordach
i) Ruch do muzyki – marsz, bieg, podskoki.

5. Szkoła zapewnia równe i właściwe warunki przeprowadzenia badania przydatności.
6. Warunkiem przystąpienia do badania przydatności jest:
a) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA do dnia 15 czerwca 2022 r.
b)  Złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej najpóźniejw dniu badania.

7. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia badania przydatności.
8. Szkoła organizuje zajęcia przygotowawcze do badania przydatności kandydatów. Zapisy na w/w zajęcia prowadzi sekretariat szkoły.

 

Anna Macheta
Dyrektor Szkoły


Szanowni Rodzice i Kandydaci

 

Rozpoczynamy okres rekrutacji do naszej szkoły. Jeżeli chcecie rozwijać swoje (swoich dzieci) talenty i zainteresowania muzyczne, my otworzymy Wam drzwi do świata muzyki. Zapraszamy kandydatów w wieku od 7 do 16 lat do przyłączenia się do naszej muzycznej rodziny. Oferujemy podróż pełną artystycznych przygód i niezapomnianych muzycznych przeżyć.

Nasza szkoła od ponad 50 lat z powodzeniem kształci dzieci (w cyklu 6-letnim) i młodzież (w cyklu 4 letnim), rozwijając ich kompetencje gry na instrumentach na profesjonalnym poziomie. Uczniowie nasi biorą udział w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższych stopni, niejednokrotnie stając się sławnymi muzykami występującymi na wielu scenach w Polsce i za granicą.

Jeśli podobnie jak oni pragniecie realizować się artystycznie, weźcie udział w rekrutacji do naszej szkoły i rozpocznijcie razem z nami swoją przygodę z muzyką.
Powodzenia!