|   mapa strony   |   kontakt   |
Brak zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player!

Pobierz wtyczkę Adobe Flash Player

Rekrutacja

KOMUNIKAT
 
w sprawie REKRUTACJI
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego
w Miechowie
na rok szkolny 2020/2021
 

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci

1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbędzie się w dniu 17  czerwca 2020 r. (środa).
2. O godzinie przesłuchania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
3. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na określonym instrumencie ze szczególnym uwzględnieniem słuchumelodycznego, harmonicznego oraz poczucia rytmu.  
4. Szkoła zapewnia równe i właściwe warunki przeprowadzenia badania przydatności.
5. Warunkiem przystąpienia do badania przydatności jest:
a) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA do dnia 16 czerwca 2020 r.
b)  Złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej najpóźniejw dniu badania.
6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia badania przydatności.
7. Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, w bieżącym roku obowiązywać będą szczególne zasady postępowania podczas badania przydatności:
a) Kandydaci mogą wejść na teren budynku na 10 minut przed wyznaczoną godziną badania i poczekać na swoją kolej w wyznaczonym miejscu.
b) Z kandydatem niepełnoletnim może wejść tylko jedna osoba dorosła.
c) Na teren szkoły mogą wejść tylkoosoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
d) Przed badaniem obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie epidemiologiczne o stanie zdrowia (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły).
e) Uczeń oraz towarzysząca mu osoba dorosła wchodząc na teren budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.
f) Osoby przebywające na terenie szkoły powinny zachować dystans przestrzenny (2 metry) oraz posiadać osłonę ust i nosa.

 

Anna Macheta
Dyrektor Szkoły


Szanowni Rodzice i Kandydaci

 

Rozpoczynamy okres rekrutacji do naszej szkoły. Jeżeli chcecie rozwijać swoje (swoich dzieci) talenty i zainteresowania muzyczne, my otworzymy Wam drzwi do świata muzyki. Zapraszamy kandydatów w wieku od 6 do 16 lat do przyłączenia się do naszej muzycznej rodziny. Oferujemy podróż pełną artystycznych przygód i niezapomnianych muzycznych przeżyć.

Nasza szkoła od 50 lat z powodzeniem kształci dzieci (w cyklu 6-letnim) i młodzież (w cyklu 4 letnim), rozwijając ich kompetencje gry na instrumentach na profesjonalnym poziomie. Uczniowie nasi biorą udział w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższych stopni, niejednokrotnie stając się sławnymi muzykami występującymi na wielu scenach w Polsce i za granicą.

Jeśli podobnie jak oni pragniecie realizować się artystycznie, weźcie udział w rekrutacji do naszej szkoły i rozpocznijcie razem z nami swoją przygodę z muzyką.
Powodzenia!

 

ZASADY REKRUTACJI:

  1. Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA do dnia 31 maja 2020 r.
  2. Przygotuj zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej i dostarcz je do szkoły najpóźniej w dniu przesłuchania (brak zaświadczenia uniemożliwia przyjęcie).
  3. Weź udział w przesłuchaniu wstępnym w dniu 17 czerwca 2020 roku w godzinach 10.00 – 16.00.
  4. Możesz wziąć udział w kursach przygotowujących do przesłuchania wstępnego w dniach 15 – 16 czerwca – zapisy w sekretariacie szkoły pod nr tel. 41 383 16 30.
  5. Możesz także odwiedzić naszą szkołę podczas Dni Otwartych, których termin zostanie podany na naszej stronie internetowej. Dowiesz się jeszcze więcej na temat działalności szkoły, jeśli polubisz nasz profil na Facebooku.
  6. Zadzwoń pod podany powyżej numer, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji.

 

 

UWAGA!!!

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce, termin przesłuchania wstępnego
oraz kursów przygotowujących może ulec zmianie.
Wszystkich zainteresowanych przyjęciem do naszej szkoły prosimy
o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA,
gdzie na bieżąco będą zamieszczane ewentualnie wprowadzane zmiany.